Ugaoni štitnik EKO180, štitnik kod vezivanja tovara ,