MD-013 Z+K LED, narandžasti gabarit, bočni marker sa ugaonim nosačem i kablom