MD-013 B+K LED, beli gabarit, perednji marker sa ugaonim nosačem i kablom