FT-088 POKLOPAC za univrzalno STOP svetlo sa svetlom za maglu