FT-019 Z+K LED Žuti pravougaoni LED marker sa ugaonim nosačem