DOB-035 pravougaoni katadiopter sa lepljivom trakom