3m Reflektujuće trake – samolepljive isprekidane / kocka